Sla navigatie over en ga naar de inhoud
Treze graffiti museum

Privacy & cookies beleid

Dit is het Privacy-beleid van STRAAT museum, gevestigd in Amsterdam, NDSM-Plein 1, 1033 WB (hierna genoemd als “STRAAT” of “we”), en gaat inhoudelijk in op hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. STRAAT hecht waarde aan uw privacy en behandelt uw persoonlijke data conform de Algemene verordening gegevensbescherming.


1. Strekking

Dit Privacy-beleid geldt voor alle persoonlijke data over u welke is verzameld en gebruikt door STRAAT wanneer u onze website (en vanaf januari 2021 onze webshop) bezoekt. Het aanschaffen van online tickets wordt gereguleerd door het bedrijf Global Ticket BV en voldoet aan hun privacy beleid (https://globalticket.nl/website/documents/Privacy-policy.pdf). Persoonlijke gegevens zijn gegevens die ons toestaan u te identificeren als individu, zoals beschreven onder de kop ‘Persoonlijke data door ons verwerkt’.


2. Persoonlijke data door ons verwerkt

Afhankelijk van de type diensten die u gebruikt, of producten die u aanschaft, houd de persoonlijke data die we van u verzamelen het volgende in:

 • Uw contact gegevens, zoals naam, emailadres, thuisadres en (mobiele) telefoonnummer.  

 • (Elektronische) identificatie data, zoals uw bank gegevens en elektronische identificatie zoals uw IP of MAC adres.

 • Informatie gerelateerd aan het gebruik van onze online diensten, zoals de webpagina’s die u bezoekt, producten en diensten waarin u geĂŻnteresseerd bent en de inhoud van uw winkelmandje.


3. De doeleinden en rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens

STRAAT verzamelt en gebruikt uw persoonlijke data voor de doeleinden zoals hieronder beschreven, gebaseerd op de wet. Voor zover STRAAT uw persoonsgegevens reeds in bezit heeft, zullen deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en op dezelfde rechtsgrondslag worden gebruikt.


Vereist voor de uitvoering van een overeenkomst.


Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om uw aankoop van producten en uw verzoek om diensten te verlenen af te handelen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u af te handelen.


Gebaseerd op toestemming

Voor zover nodig zullen we uw toestemming vragen om u op de hoogte te houden van nieuws of aanbiedingen met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hieronder wordt beschreven hoe u dit kunt doen.

4. Gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om functies voor sociale media te bieden en om ons data verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media- en advertentie- en analyse partners die het wellicht combineren met andere informatie die u aan hen heeft verschaft of die zij hebben verzameld middels het gebruik van hun diensten. Deze website gebruikt verschillende soorten cookies. We gebruiken noodzakelijke, voorkeur- en statistische cookies.


 • Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basis functies zoals pagina navigatie en toegang tot beveiligde onderdelen van de website. De website kan niet functioneren zonder deze cookies. 

 • Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

 • Statische cookies helpen website eigenaren te begrijpen hoe bezoekers interactie hebben met de website middels het verzamelen en melden van anonieme informatie. 


Door het accepteren van onze cookie policy, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken. 


5. Wie ontvangt uw persoonlijke data?

Alleen geautoriseerde werknemers van STRAAT hebben toegang tot uw persoonlijke data voor zover nodig voor de uitvoering van hun werk bij STRAAT.


We zullen de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt niet aan derden bekendmaken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij we hiertoe verplicht zijn voor de doeleinden uiteengezet in sectie 3.


6. Overdracht van uw persoonlijke gegevens 

Tenzij anders vermeld, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens overdragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) dat niet hetzelfde beschermingsniveau biedt onder de Europese wetgeving als het land waar u normaal gesproken uw producten en/of diensten gebruikt. In dat geval zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van standaard EU-contracten met partijen buiten de EER.

 

7. Beveiliging

We nemen passende en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de nauwkeurigheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Om een risico-aangepast beveiligingsniveau te waarborgen, implementeren we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging met betrekking tot de toegang tot onze systemen.


8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en zoals uiteengezet in dit privacy beleid. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: 1) de periode waarin we een voortdurende relatie met u hebben; 2) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; en 3) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld met betrekking tot de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridische onderzoeken).

 

9. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Onder de toegepaste wet- en regelgeving heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op uw verzoek verstrekken wij u kosteloos informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

 • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of de doelstellingen van de verwerking, of wanneer deze op een andere manier worden verwerkt die in strijd is met een wettelijke bepaling. .

 • Intrekking van toestemming. U kunt uw toestemming  voor toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons ten alle tijden intrekken

 • Recht op beperking van de verwerking. Indien van toepassing heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door STRAAT te vragen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt en gewijzigd.

 • Recht op verwijdering. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen (recht om te worden vergeten).

 • Recht op verzet. Indien van toepassing heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onder meer het “gerechtvaardigd belang” van STRAAT.

 • Recht op gegevensoverdracht. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht geven van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, zodat deze gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder, voor zover dit (data draagbaarheid) technisch mogelijk is.

 • Recht om een klacht in te dienen. Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.


Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door de onderstaande contactgegevens te gebruiken.


10. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken of als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met STRAAT via onderstaande contactgegevens:

 

STRAAT 

NDSM-Plein 1 

1033 WB Amsterdam 

info@straatmuseum.com 


Dit privacy-beleid wordt regelmatig bijgewerkt.


Tickets Tickets